Archiwa miesięczne: Sierpień 2008

Polskie czasopisma prawnicze w Internecie


Nowopowstające pismo prawnicze Mec. Jerzego M. Majewskiego. Wejdź na stronę LOBBING™ podejmij współpracę

„Czasopismo Prawno-Historyczne”
„Europejski Przegląd Sądowy”
„Forum Iuridicum”
„Gzaeta Prawna”
„Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach”
„Ius et Lex”
„Kwartalnik Prawa Podatkowego”
„Kwartalnik Prawa Prywatnego”
„Kwartalnik Prawa Publicznego”
„Monitor Podatkowy”
„Monitor Prawa Celnego i Podatkowego”
„Monitor Prawniczy”
„Monitor Rachunkowości i Finansów”

„Palestra”

„Państwo i Prawo”
„Paragraf na drodze”
„Polish Yearbook of International Law”
„Polski Przegląd Dyplomatyczny”
„Prawo Administracja Kościół”
„Prawo i Medycyna”
„Prawo i Podatki”
„Prawo Przedsiębiorcy”
„Prawo Spółek”
„Problemy Kryminalistyki”
„Prokuratura i Prawo”
„Przegląd Legislacyjny”
„Przegląd Podatkowy”
„Przegląd Sądowy”
„Przegląd Prawa i Administracji”
„Przegląd Prawa Handlowego”
„Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”
„Radca Prawny”
„Rejent”
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
„Samorząd Terytorialny”
„Sprawy Międzynarodowe”
„Studia Prawnicze”
„Transformacje Prawa Prywatnego”
„Zeszyty Prawnicze” Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

Reklamy

Mięszany system


Zakończyło się spotkanie premiera z prezydentem. Donald Tusk opuszczając Pałac Prezydencki nie rozmawiał z dziennikarzami. Nie wiadomo więc, kto stanie na czele polskiej delegacji do Brukseli. – To jest w Europie niespotykana sytuacja, w której ktoś się dobija, ktoś podskakuje na scenie politycznej i krzyczy: mnie weźcie, mnie wybierzcie na wyjazd do Brukseli. Tak jak w Shreku – komentował wcześniej spór Sławomir Nowak z PO.
Tymi słowami szef gabinetu politycznego premiera na niespełna dwie godziny przed spotkaniem Donalda Tuska z Lechem Kaczyńskim podgrzał spór o polską delegację do Brukseli. W Radiu Zet oświadczył, że szef rządu nie tylko stanie na czele naszej delegacji, ale też przedstawi w Brukseli polskie stanowisko w sprawie konfliktu gruzińsko-rosyjskiego. [tvn24.pl]

Spór między Prezydentem i Premierem o to kto ma jechać jako przedstawiciel Rzeczypospolitej na spotkanie międzynarodowe, rozgorzał nie po raz pierwszy i na pewno nie ostatni. Jest to sytuacja po prostu kompromitująca Polskę na arenie międzynarodowej.

Warto zatem pamiętać, że spór bierze się – jak zawsze – z niedoskonałości prawa. Otóż Konstytucja Rzeczypospolitej nie wprowadziła jako formy rządów systemu kanclerskiego, nie wprowadziłą też systemu prezydenckiego. Stosunki między naczelnymi organami władzy określone w Konstytucji, uczeni prawnicy zwykli nazywać systemem mieszanym (a ironizujący krytycy tego systemu, systemem mięszanym).

Tragedia polskiego prawa (nie tylko konstytucyjnego) polega na tym właśnie, że większość instytucji prawnych nie jest jednoznacznie spójna i klarowna; a polscy legislatorzy chcąc zadowolić wszystkich wybierają zazwyczaj systemy mieszane – mięszane 😉 – co w konsekwencji rodzi prawnicze potworki, zaś w polityce prowadzi do nieuniknionych sporów. Więc nie dziwmy się Panu Prezydentowi i Panu Premierowi.

Ziobro musi przeprosić Dra Garlickiego


Nie milkną komentarze po wyroku skazującym Zbigniewa Ziobrę na przeproszenie dr. Mirosława G. za pomówienie. – Dobrze się stało, życie polityczne należy oczyszczać ze szkalowań – uważa wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski. – Nie przesądzajmy jego winy. Poczekajmy na prawomocny wyrok – uważa Artur Zawisza z Prawicy Rzeczypospolitej.
Zbigniew Ziobro ma publicznie przeprosić kardiochirurga Mirosława G. i zapłacić 7 tys. zł zadośćuczynienia – zdecydował w poniedziałek krakowski sąd. Kardiochirurg pozwał go za słowa: „już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie”. Obie strony zapowiadają apelację. [tvn24.pl]

MacLawye® jednoznacznie od samego początku wypowiadał się na temat słów jakich Zbigniew Ziobro użył wobec Dra Mirosława Garlickiego (m.in. posty: Ilu ludzi zabiły te słowa, Arcyzbrodniarz Ziobro) wyrażając zdumienie jak to możliwe, że niedouczony prawnik obraża wybitnego kardiochirurga zarzucając mu zbrodnię, doprowadza do zapaści polską transplantologię i w konsekwencji do śmierci co najmniej kilkunastu osób, które w tym czasie i z powodu słów użytych przez Ziobrę nie doczekały się organów do przeszczepu i nie ponosi z tego powodu żadnej odpowiedzialności; i to ani prawnej ani politycznej.

Wyrok Sądu w Krakowie zobowiązujący Ziobrę do przeproszenia Dra Mirosława Garlickiego MacLawye® odbiera z wielką satysfakcją i nadzieją. Nadzieją, że znajdzie się prokurator, który dopatrzy się adekwatnego związku przyczynowego między słowami Ziobry a śmiercią pacjentów, którzy nie doczekali się przeszczepów; i zarzuci Ziobrze przynajmniej nieumyślne spowodowanie śmierci tych osób.

APEL SĘDZIÓW


Popierając apel sędziów i rozumiejąc zarówno ich ciężką pracę jak i wyrażając zrozumienie dla ogarniającej środowisko sędziowski frustracji; MacLawye® publikuje apel sędziów aktywnych w Internecie:

Koleżanki i Koledzy Sędziowie,

My Sędziowie, współtworzący internetowe forum dyskusyjne – http://www.sedziowie.net, którym na sercu leży dobro wymiaru sprawiedliwości – zwracamy się do WSZYSTKICH SĘDZIÓW RP z apelem o wzięcie aktywnego udziału w planowanych, legalnych akcjach wyrażania NASZEGO SPRZECIWU wobec dalszego ignorowania przez kolejny Rząd konstytucyjnego zapisu o godnym wynagrodzeniu dla przedtawicieli III władzy.

Należy zauważyć, iż poprzez indywidualne inicjatywy sędziów – w postaci masowego składania pozwów, wysyłania petycji do organizacji międzynarodowych i wniosków do Prezydenta RP o zawetowanie nowelizacji usp oraz zorganizowany w dniu 30 maja 2008 r. przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA „dzień bez wokandy” – nasze środowisko wreszcie zwróciło uwagę pozostałych dwóch władz na pilną potrzebę systemowego rozwiązania nabrzmiałych problemów sądownictwa.

W efekcie Prezydent RP zawetował ustawę dot. zniesienia tzw.awansów poziomych, zaś 23 lipca 2008 roku w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, uchwalony został dezyderat, w którym przedstawiciele władzy ustawodawczej wreszcie otwarcie przyznali, że poziom wynagrodzeń sędziów nie odpowiada zapisowi art. 178 ust.2 Konstytucji. Stanowisko to będzie istotnym argumentem przed Trybunałem Konstytucyjnym, przy rozpoznawaniu kilkudziesięciu pytań prawnych zgłoszonych dotychczas przez sądy pracy w przedmiocie niekonstytucyjności naszych regulacji płacowych.

Zaczynamy zatem dostrzegać efekty naszych wielomiesięcznych działań. Przed nami jeszcze jednak bardzo daleka droga i co do tego nikt z nas złudzeń nie ma. Tym bardziej więc winniśmy SOLIDARNIE i AKTYWNIE włączyć się do protestu zmierzającego do satysfakcjonującego nas wreszcie, po latach lekceważenia i upokarzania, systemowego rozwiązania problemu uposażeń i oddania nam wreszcie należnej III władzy pozycji ustrojowej. Nie zdołamy jednak uczynić tego działając wyłącznie indywidualnie, w formie spontanicznych akcji o małym zasięgu. Konieczna jest koordynacja działań w całym kraju.

W związku z tym, krytycznie oceniając wiele dotychczasowych posunięć niektóych członków władz Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA – realnie zdajemy sobie sprawę, iż obecnie IUSTITIA jest jedynym zorganizowanym podmiotem, który może Nas – Sędziów skutecznie reprezentować.

Pozbawieni prawa przynależności do związków zawodowych, żadnej innej alternatywy na dzień dzisiejszy nie mamy.

Niestety, do IUSTITII przynależność zadeklarowało, jak dotąd, tylko 2 tys. sędziów, zatem niejednokrotnie podnoszony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości zarzut jej niereprezentatywności.
Argument ten szczególnie często pojawia się wtedy, gdy stanowisko Stowarzyszenia, korzystne dla sędziów, jest jednocześnie niewygodne lub wręcz nie do przyjęcia dla rządzących.

W naszym przekonaniu IUSTITIA jedynie wówczas będzie traktowana przez pozostałe dwie władze jako poważna siła, której nie można lekceważyć i która jednocześnie będzie skutecznie reprezentować środowisko sędziowskie, gdy spróbujemy podjąć wspólnie działania zmierzające do dalszych zmian jej oblicza i funkcjonowania.

Informujemy, że poczynając od poczatku września br. będą się odbywały w poszczególnych Oddziałach IUSTITII wybory Delegatów na Nadzwyczajne Zebranie Delegatów, które dokona wyboru nowych władz Stowarzyszenia (po rezygnacji Prezes M. T. Romer) oraz podejmie ważną uchwałę programową określając w niej między innymi kolejne formy protestu naszego środowiska w celu wywarcia presji na rządzących dla dokonania koniecznych zmian rzeczywistej pozycji sędziów w naszym kraju .

To od determinacji tychże delegatów w dużej mierze zależeć będzie, czy ta ostatnia szansa na radykalną zmianę funkcjonowania IUSTITII zostanie wykorzystana, czy zwyczajnie zaprzepaszczona, czy nasze środowisko, dotychczas tak podzielone, będzie w stanie solidarnie zaprotestować przeciwko obecnej sytuacji. Środowisko sędziowskie liczy zaledwie kilka tysięcy osób i każdy z nas powinien wziąć odpowiedzialność za przyszłość…

Pamiętajcie, to właśnie delegaci, których my możemy wybrać, wybiorą Zarząd Stowarzyszenia, który z kolei będzie uczestniczył we wszelkich rozmowach z Rządem, dotyczących naszego statusu.
Delegatami nie mogą być więc osoby przypadkowe, osoby, którym nie leży na sercu dobro polskiego sądownictwa, osoby, które do tej pory pozostawały bierne wobec sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.
Na delegatów musimy wybrać sędziów, których darzymy szczególnym zaufaniem i którym oczywiście zależy na systemowych rzeczywistych zmianach ustrojowych, oraz którzy chcą i potrafią o te zmiany walczyć. Dla naszego wspólnego dobra włączmy się zatem aktywnie w działalność stowarzyszenia, zapisujmy się i wybierajmy odpowiednich reprezentantów. Nie zostawiajmy dłużej naszych spraw bez naszego na nie wpływu.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że w dniach 24 – 25 września 2008 r. mocą uchwały Zarządu SSP IUSTITIA przewidziane są kolejne dwa ogólnopolskie „dni bez wokandy”. W wymienione dni przychodzimy normalnie do pracy i pracujemy w swoich gabinetach (piszemy uzasadnienia, zarządzenia, czytamy akta). W tych dniach nie odbywają się tylko żadne rozprawy i posiedzenia.

Koleżanki i Koledzy – tylko solidarną postawą sędziów wzmocnimy naszą niezależność i doprowadzimy do praktycznej realizacji postanowień art. 178 ust. 2 Konstytucji RP!!! Zwracamy się do wszystkich sędziów, dotychczas niezrzeszonych, od nas zależy przyszły kształt Stowarzyszenia Iustitia i jej prawo do reprezentacji każdego sędziego Rzeczypospolitej Polskiej – złóżmy deklaracje członkowskie…

SĘDZIOWIE SKUPIENI WOKÓŁ INTERNETOWEGO FORUM DLA SĘDZIÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

Dąbska Luiza SSR w Opolu Lubelskim
Kowalski Paweł sędzia WSA w Łodzi
Kozłowski Krzysztof SSR w Wysokiem Mazowieckiem
Lewandowski Emil SSR w Warszawie Praga-Północ
Marczyńska Magdalena SSO w Piotrkowie Trybunalskim
Marczyński Tomasz SSR w Bełchatowie
Nykiel Arkadiusz SSR w Tarnowskich Górach
Przymusiński Bartłomiej SSR w Poznaniu Stare Miasto
Puchalski Rafał SSR w Jarosławiu
Rutkowska Aleksandra SSR dla Wrocławia Śródmieście
Sawko Elżbieta SSR w Słupsku
Sobczak Jacek SSO w Łodzi
Wytrykowski Konrad SSR w Legnicy
Zazula Roman SSR w Białej Podlaskiej