Archiwa miesięczne: Czerwiec 2013

W sprawie znaków sądowych bez zmian


Minister sprawiedliwości 28 maja 2013 r. po raz kolejny (bodaj piąty) skierował pod obrady Komistetu Stałego Rady Ministrów projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych, zakładający likwidację znaków opłaty sądowej. Oczywiście projekt założeń niewiele różni się od projektów poprzednich. Rządowe Centrum Legislacji pismem z dnia 14 czerwca 2013 r.zwróciło uwagę, że projekt powinien być uzupełniony o wyniki konsultacji społecznych. Minister sprawiedliwości pismem z dnia 13 czerwca 2013 r. przedłożył „materiał uzupełniający” odnoszący się do wyników konsultacji społecznych. W zasadzie „materiał uzupełniający” sporządzono metodą „kopiuj i wklej”, bowiem nie zawiera on żadnego nowego uzasadnienia do stanowiska ministerstwa sprawiedliwości nieuwzględniającego zastrzeżeń zgłosoznych do projektu likwidacji znaków opłaty sądowej. Ministerstwo sprawiedliwości nie ustosunkowuje się w ogóle do złożonej przez lobbystę adw. Jerzego M. Majewskiego uchwały Krajowej Rady Sądownictwa ani do uchwał Naczelnej Rady Adwokackiej, Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i Okregowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Czytaj dalej

Reklamy