Archiwa miesięczne: Marzec 2016

Jak z honorem zakończyć spór wokół TK


Staram się już nie komentować wydarzeń politycznych i procesu legislacyjnego, zwłaszcza zamieszania wokół TK; ale jak widzę PO złożyła projekty uchwał o uchyleniu trzech uchwał z 2 grudnia 2015 r. o powołaniu sędziów TK. Odpowiednio druki sejmowe: 338, 339 i 340. W ślad za tymi projektami PO złożyła także projekty uchwał o utracie mocy uchwał Sejmu z dnia 25 listopada 2015 r. stwierdzających brak mocy prawnej uchwał Sejmu z 8 października 2015 r.
Są to projekty bez sensu. Po pierwsze nie mają szans. Po drugie będą jedynie podgrzewały atmosferę i eskalowały konflikt wokół TK. Co więcej dadzą PiS’owi pretekst do kolejnego zakłamywania prawa i procedury legislacyjnej. Byłoby dobrze aby PO wycofała te projekty.
W to miejsce proponuję złożenie projektu uchwały o zmianie uchwał o powołaniu 3 sędziów TK poprzez określenie początku ich kadencji. Składając taki projekt odwoływać by się należało wyłącznie do niespójności legislacyjnej poprzez wskazanie, że zawsze we wszystkich uchwałach o wyborze sędziego określano początek kadencji a w tych trzech uchwałach nie. PiS nie miałby specjalnie argumentów. Co więcej głosując „przeciw” obnażyłby już w sposób jawny swoje intencje. Kadencje wybranych sędziów rozpoczynałyby się po prostu po dniu kolejno następujących upływów kadencji obecnie orzekających sędziów.
Moim zdaniem przyjęcie proponowanej uchwały w jakiś sposób zakończyłoby sprawę wokół TK (piłka po stronie Prezydenta – który w takim wypadku miałby pretekst do przyjęcia „z honorem” ślubowania od trzech sędziów). Rozwiązanie proste. Gdyby jeszcze „zapomnieć o zaszłościach legislacyjnych” byłoby po sprawie – ale komu na tym zależy ??? Czytaj dalej

Reklamy