Opinia NRA do projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego


Komisja Legislacyjna Naczelnej Rady Adwokackiej 15 grudnia 2017 r. przesłała Ministrowi Sprawiedliwości opinię o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, sporządzoną przez adwokata Prof. Macieja Gutowskiego.

Projekt procedowany jest jako rządowy i aktualnie trwają konsultacje społeczne z partnerami instytucjonalnymi. Zobacz na RCL.

 Pobierz .pdf


 W dodatku LOBBING™ można przeczytać opinię w przeglądarce Issuu


Tekst projektu i OSR w przeglądarce Issuu na stronach LOBBING™