Archiwa miesięczne: Luty 2018

Adwokat Jerzy Marcin Majewski lobbystą Związku Kynologicznego w Polsce


sejmizkwp-3147189367

Adwokat Jerzy Marcin Majewski został upoważniony przez Związek Kynologiczny w Polsce do działań lobbingowych w procesie legislacyjnym dwóch poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i został oficjalnie  zarejestrowany jako lobbysta sejmowy.

6 listopada 2017 r.  do laski marszałkowskiej wniesiony został poselski projekt ustawy, zgłoszony przez grupę posłów PiS a 20 listopada 2017 r. niemal identyczny w treści projekt wniesiony został przez grupę posłów PO i .Nowoczesnej. Projekty ustaw oraz opinie Biura Legislacyjnego i Biura Analiz sejmowych omawialiśmy w artykule Poselskie projekty ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Wszystkie publikacje dotyczące dotychczasowego przebiegu prac legislacyjnych magazynu LOBBING™ można znaleźć tutaj.

Adwokat Jerzy Marcin Majewski, zajmujący się legislacją i lobbingiem od 2009 r. w swoich działaniach przyjmuje zasadę pełnej jawności podejmowanych czynności lobbingowych.

Kierunki działań lobbingowych zostały wytyczone w Stanowisku Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, które przyjęte zostało w formie uchwały posiedzenia plenarnego Zarządu Głównego ZKwP 5 lutego 2018 r. w postaci opinii do zgłoszonych projektów ustaw. Adw. Jerzy M. Majewski jest autorem części prawnej tej opinii. Opinia została przedłożona posłom reprezentującym wnioskodawców oraz przesłana przez Zarząd Główny Marszałkowi Sejmu.

Opinia jak i działania lobbingowe koncentrują się na czterech zagadnieniach: (1) Definicji ustawowej psa rasowego, która ma doniosłe znaczenie dla eliminacji nierzetelnych hodowli i handlu psami bez rodowodów; jest to najistotniejszy – w obszarze zainteresowania ZKwP – element projektu ustawy zarówno z punktu widzenia techniki legislacyjnej jak i skutków społecznych.. (2) Warunków kontroli społecznej nad hodowlami i utrzymywaniem zwierząt, (3) Określenia warunków bytu psów  – zakaz trzymania psów na uwięzi i wielkość kojców (4) Uporządkowanie kwestii wystawiennictwa psów z kopiowanymi uszami i ogonami. – jmm

 

Stanowisko Zarządu Głównego
Związku Kynologicznego w Polsce

w przedmiocie poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt; przyjęte na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, w dniu 5 lutego 2018 r.

Pobierz w formacie .pdf

 

[rule type=”basic”]

Euro Dog Show 11-14 października 2018

Wideo na dzisiaj.Kliknij w monitor powyżej aby obejrzeć wideo

Związek Kynologiczny w Polsce. Euro Dog Show 2018.
Reklamy