Lobbing Związku Kynologicznego w Polsce w procesie legislacyjnym ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt


Kierunki działań lobbingowych zostały wytyczone w Stanowisku Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, które przyjęte zostało w formie uchwały posiedzenia plenarnego Zarządu Głównego ZKwP 5 lutego 2018 r. w postaci opinii do zgłoszonych projektów ustaw. Adw. Jerzy M. Majewski jest autorem części prawnej tej opinii.

 Czytaj cały wpis i pobierz Stanowisko ZKwP w formacie .pdf >>>