Czy ministerstwo sprawiedliwości istotnie wycofa się z propozycji podwyższenia opłat sądowych ?


W przygotowanym przez MS projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych pojawiła się propozycja zmian w opłatach sądowych. Podwyżki miały dotyczyć m.in. kosztów uzyskania rozwodu (z 600 zł do 2000 zł), rozwiązani spółki (z 2 do 5 tys. zł). Minimalna opłata sądowa wzrosnąć miała z 30 do 100 zł. Także 100 zł opłaty podstawowej przewidziano w sprawach spadkowych czy dotyczących ksiąg wieczystych. Projekt przewiduje także wprowadzenie nowych opłat np. za wezwanie świadka, pisemne uzasadnienie wyroku czy jego doręczenie (100 zł).

1 grudnia 2017 r. resort Zbigniewa Ziobry na konferencji prasowej oraz w komunikacie, poinformował, że zmiany dotyczące opłat zawarte w projekcie reformy Kodeksu postępowania cywilnego, miały charakter propozycji i jak cała reforma zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. Zdaniem MS opłaty sądowe muszą być także akceptowalne społecznie i nie mogą utrudniać dostępu obywateli do sądów. Ponieważ ministerialne propozycje spotkały się z krytyką, resort podjął decyzję, że nie będzie ich podtrzymywać, a ostateczny kształt reformy zostanie uzgodniony w ramach trwających konsultacji społecznych, prac rządu, a następnie parlamentu.

[notification type=”attention”]27 czerwca 2018 r. na stronach RCL pojawił się projekt nowelizacji po konsultacjach międzyresortowych. Niestety projekt nie realizuje zapowiedzianego przez Zbigniewa Ziobrę wycofania się z podwyżek opłat sądowych.[/notification]

Od komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości o „wycofaniu się” z propozycji podwyższenia opłat sądowych minęły 3 miesiące. Trwają konsultacje społeczne. Mimo to, na stronach Rządowego Centrum Legislacji nadal publikowany jest pierwotny projekt z propozycją powszechnie krytykowanych podwyżek opłat sądowych. Postawić zatem należy pytanie: czy resort Zbigniewa Ziobry dokona zmiany projektu już na etapie rządowego procesu legislacyjnego, czy też zapowiedź wycofania się z podwyżek była li tylko „wydarzeniem medialnym” a podwyżki zostaną przeprowadzone w toku prac parlamentarnych ?