Skąd się biorą stawki opłat za czynności adwokackie?


Niby odpowiedź na pytanie skąd się biorą stawki opłat za czynności adwokackie jest prosta: z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, wydanego na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) i opublikowanego w DZ.U. z 2015 r. pod poz. 1800.

Dobrze. Ale skąd się biorą w tym rozporządzeniu ? Wszak art. 16 ust. 2 Prawa o adwokaturze stanowi, że stawki te określa „Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej RadyAdwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych”. Trudno jest wyobrazić sobie aby rozporządzenie ministra jak i opinia Naczelnej Rady Adwokackiej były opracowywane bez badań i analizy kosztów wykonywania zawodu adwokata (prowadzenia kancelarii). A jednak nigdy o takiej analizie i takich badaniach nie słyszałem. Tzn. raz słyszałem: 10. lat temu; na pytanie skierowane przez jednego z adwokatów do Członków NRA padła odpowiedź, że badania takie i ich analiza zostały zlecone. No to chciałbym je poznać.

Dlatego zwracam się do dwóch instytucji za te stawki odpowiedzialnych o udzielenie informacji publicznej:
Po uzyskaniu odpowiedzi postaram się odpowiedzieć na postawione w tytule tego artykułu pytanie.

jmm