Zamiast transmisji obrad Nadzwyczajnego Hybrydowego Zjazdu Adwokatury


Adwokatura powinna jednak nadziei poszukiwać w mądrych, przyszłościowych decyzjach swoich najwyższych władz a nie w rekolekcjach (są one wielu Koleżankom i Kolegom potrzebne; jednak informacja o Nadzwyczajnym Hybrydowym Zjeździe Adwokatury, w tym momencie i w tej chwili byłaby ważniejsza).

Szukaj nadziei w rekolekcjach. Obejrzyj >>>