Jarosław Zdzisław Szymański konkretyzuje swój program


Zamierzam odejść od systemu punktów za szkolenia oraz karania adwokatów za brak tych punktów.

Kandydat w wyborach na Prezesa naczelnej Rady Adwokackiej, Pan Mec. Jarosław Zdzisław Szymański, we wpisie na fb jednoznacznie odpowiedział na pytania zadane przez MacLawye®’a w tekście Czy adwokatów nadal obowiązuje dokumentowanie punktami odbycia szkoleń ?

Szkoda, że swoje ważne oświadczenie Pan Mecenas opublikował jedynie w fb grupie Adwokaci Izby Łódzkiej. Ponieważ ta deklaracja jest jednoznaczną odpowiedzią na postawione Panu Mecenasowi pytanie, publikujemy.

jmm