W Senacie o postępowaniu mandatowym


Senat RP zorganizował 20 stycznia 2021 r. spotkanie dotyczące ograniczenia praw obywatelskich, związanego z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. W spotkaniu uczestniczył adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Czytaj całość sprawozdania >>>