Adw. Sylwester Redeł dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi


Zakończyły się wybory w trakcie trwającego jeszcze Zgromadzenia Łódzkiej Izby Adwokackiej. Uprawnionych do głosowania było 1089 adwokatów, w wyborach uczestniczyło 998 osób, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 91,8% Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi wybrany został adw. Sylwestr Redeł który uzyskał 548 głosów.