Adw. Jerzy Marcin Majewski kandydatem na delgata na XIII KZA


Podjąłem decyzję o kandydowaniu na fukcję delagata na XIII Krajowy Zjazd Adwokatury. Przyjaciół MacLawye®'a oraz moich fb znajomych adwokatów Członków Wielkopolskiej Izby Adwokackiej proszę o poparcie i głos w wyborach. Jerzy M. Majewski

Czytaj deklarację elektorską >>>