Adw. Jerzy Marcin Majewski kandydatem na delgata na XIII KZA


Delegat – elektor

Podjąłem decyzję o kandydowaniu na fukcję delagata na XIII Krajowy Zjazd Adwokatury.

Przyjaciół MacLawye®’a oraz moich fb znajomych adwokatów Członków Wielkopolskiej Izby Adwokackiej proszę o poparcie i głos w wyborach.

Dziękuję

 

Jerzy Marcin Majewski
adwokat


Motywy mojej decyzji, to co będę chciał przekazać Zjazdowi, będę przedstawiał w kolejnych felietonach na portalu MacLawye®, chociaż wydaje się, że wynikają one z mojej dotychczasowej publicystyki i działalności lobbingowej.

Delegat – elektor

Przed XIII Krajowym Zjazdem Adwokatury mamy wyjątkową, niespotykaną dotychczas sytuację, poznania przed Zjazdem oficjalnie zgoszonych kandydatur na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. W moim głebokim przekonaniu, Koleżanki i Koledzy powinni wiedzieć, na kogo swój głos odda delegat, jeśli zostanie wybrany przez Zgromadzenie Izby. I chociaż ani Prawo o adwokaturze ani nawet zasady, nie zobowiązują kandydatów do jasnej deklaracji; oświadczam, że jeśli zostanę wybrany delegatem na XIII Krajowy Zjazd Adwokatury, swój głos w wyborach na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oddam na Naszego Dziekana adw. prof. dra Macieja Gutowskiego. Z pełnym przekonaniem uważam, że w chwili obecnej, wobec wyzwań stających przed Adwokaturą Polską, pośród zgłoszonych kandydatów jest dla Adwokatury Polskiej XXI wieku kandydatem najlepszym.

Na portalu MacLawye® w warstwie informacyjnej wszyscy kandydaci na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej będą nadal – tak jak dotychczas – traktowani w równy sposób. W warstwie programowej i ocennej w kolejnych wpisach uzasadnię swoje przekonanie o zasadności wyboru adw. prof. dra Mcieja Gutowskiego na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Dziennikarski obowiązek obiektywizmu informacyjnego, nie rozciąga się – moim zdaniem – w bądź co bądź osobistym portalu, na obowiązek powstrzymania się od prezentacji własnych ocen i przekonań.

jmm


Zrelaksuj się, odtwórz grafikę: