Adw. Tomasz Jachowicz jedynym kandydatem na stanowisko Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu


Jedynym kandydatem na stanowisko Dziekana Okregowej Rady Adwokackiej w Poznaniu jest adw. Tomasz Jachowicz. To już poznańska tradycja, że mamy jednego kandydata. Ale myłiłby się ten, kto sądziłby, że wybory dziekana przy jedynym kandydacie do objęcia tej funkcji pozbawione są emocji wyborczych.