Adw. Tomasz Jachowicz jedynym kandydatem na stanowisko Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu


Jedynym kandydatem na stanowisko Dziekana Okregowej Rady Adwokackiej w Poznaniu jest adw. Tomasz Jachowicz. To już poznańska tradycja, że mamy jednego kandydata. Ale myłiłby się ten, kto sądziłby, że wybory dziekana przy jedynym kandydacie do objęcia tej funkcji pozbawione są emocji wyborczych.

Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej 13 lutego 2021 r.


Sprawdzenie systemu. Próbne logowanie 8 lutego 2021 r. godz. 17:00. Zachęcamy do udziału w sprawdzeniu działania systemu obsługi zdalnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Link do strony login i hasło Koleżanki i Koledzy otrzymali w mailu. Po wybraniu linku przejdziecie Państwo na stronę logowania:

Witryna programowa Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli


W czasach wszechogarniającej polaryzacji na gruncie politycznym, społecznym, światopoglądowym, Adwokatura nadal jest jednością. Różnimy się, ale nie wykluczamy wzajemnie. Umiemy prowadzić spory okazując sobie jednocześnie szacunek. W pierwszej kadencji pracowałem z każdym, kto miał wolę zaangażowania się w działalność samorządu, niezależnie od poglądów politycznych, wieku czy płci.

Więcej o stronie programowej >>>