Proste pytania


Do kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelenej Rady Adwokackiej Niezaleznie od artykułów kategoryzowanych jako debata Przed XIII KZA, MacLawye® będzie zadawał Proste pytania kandydatom, którzy oficjalnie zgłosili swój zamiar ubiegania się o wybór na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Będą to krótkie materiały wideo odwołujące się do treści artykułów i głosów w debacie przedzjazdowej. Od woli …

Palestra potrzebuje sprawnego przywództwa


Wywiad adw. Przemysława Rosatiego, kandydującego na stanowisko Prezesa NRA, dla Dziennika Gazeta Prawna DGP: Czego pana zdaniem najbardziej obecnie brakuje adwokaturze? Przemysław Rosati: W pierwszej kolejności samorząd adwokacki powinien powrócić do swoich źródeł. Należy bowiem pamiętać, że samorząd powstał m.in. po to, aby adwokaci wykonujący wolny zawód posiadali swoją niezależną od władz reprezentację, z jednej …

Nadal będę reprezentował wszystkich adwokatów


Wywiad Prezesa NRA adw. Jacka Treli dla Rzeczpospolitej Rz : Wiosną odbędzie się zjazd adwokatury. Będzie pan na nim kandydował na drugą kadencję? Jacek Trela : Tak, bdę.   [...] Cztery lata temu kandydował pan pod hasłem: „będę adwokatem wszystkich adwokatów”. A teraz? Nadal będę reprezentował wszystkich adwokatów, bo w adwokaturze jest miejsce dla wszystkich. I tak …

Prawnik jak szewc bez butów chodzi


Choć w środowisku adwokackim mówimy niekiedy, że niektóre przepisy, pomimo ich powszechnego obowiązywania, w tym czy innym sądzie się nie przyjęły, jesteśmy w większości świadomi, że obok samokształcenia warto brać udział w zorganizowanych formach szkolenia zawodowego. Przypomina nam o tym także samorząd, który nakłada na adwokatów odpowiedni obowiązek, a ci się podporządkowują. Co jednak jest problemem i gdzie zarazem objawia się różnica pomiędzy adwokatami i lekarzami?

Poznaj stanowisko kandydatki na Prezesa NRA>>>

Przepraszamy za usterki


Podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej podjęto uchwałę o zwołaniu na 19 grudnia br. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Próżno szukać uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 grudnia 2020 r. na oficjalnej stronie Naczelnej Rady Adwokackiej w wyszukiwarce przepisów samorządowych. Nie ma jej na oficjalnym serwisie informacyjnym adwokatura.pl Przy komunikacie o jej podjęciu nie została opublikowana. Co więcej nie został opublikowany projekt regulaminu, który ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Adwokatury. (Który już jutro)

Porównanie tekstu projektu z obecnym tekstem; zobacz >>>

Dochód kancelarii adwokackiej. Czy możemy liczyć na podniesienie stawek opłat za czynności adwokackie ?


Tak się składa, że większość tematów, które wydają się być aktualne w debacie przed XIII Krajowym Zjazdem Adwokatury, była już prze mnie omawiana. Zastanawiałem się swego czasu w jaki sposób jest wydawana opinia w przedmiocie rozporządzenia ustalającego stawki opłat za czynności adwokackie; wszak art. 16 ust. 2 Prawa o adwokaturze stanowi, że stawki te określa „Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych”.

Czytaj o działaniach JMM >>>