Sąd Rejonowy oddalił wniosek Prezydenta m.st. Warszawy o ustanowienie kuratora dla ZKwP


Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy oddalił wniosek Prezydenta m.st. Warszawy o ustanowienie kuratora dla Związku. Postanowienie nie jest prawomocne.

Zobacz skan postanowienia >>>